»  Arşiv »  ANA SAYFA »  RESİM GALERİSİ »  SLAYT »  ZİYARETÇİ DEFTERİ »  İLETİŞİM        »  Anasayfam Yap »  Favorim Yap »  Paylaş

Menü

Musiki

Etiket Bulutu

AĞIR CEZA MAHKEMESİ REİSLİĞİNE DİYARBAKIR
AYASOFYA
BEDİÜZZAMAN İLE TANIŞMASI
BEDİÜZZAMAN'IN MEHMED KAYALAR VE TALEBELERİ'NE VERDİĞİ KIYMET
DİYARBAKIR SULH CEZA MAHKEMESİ MÜDAFAASI
DOKUNMA
EKONOMİK KALKINMA İLE ALAKALI SUALE VERİLEN CEVAP
ESMA-İ HÜSNA
HAKİKAT IŞIKLARI
HATIRALAR
İSLAMDA UHUVVET VE İTTİHAD
MEHMED KAYALAR VE HAYATI
MEHMED KAYALAR'I RİSALE-İ NUR HAREKETİNDE ÖNEMLİ KILAN İKİ BÜYÜK ÖZELLİK
MEHMED KAYALAR'IN VEFATI
MUKADDİME- ÖNSÖZ
NEFSE DERS
NUR MÜELLİFİNE
SABIR VE ŞÜKÜR
VECİZELER
YAYINEVLERİNE HATIRLATMA

Arama

   Sayfalar

RSS Takip Tavsiye Et İndir (.doc) Okunma: 2950
''TAYFI HAKİKAT'' MEHMED KAYALAR'DAN VECİZELER

Nurdan Kıvılcımlar MEKTUPLARI

 

MEHMED KAYALAR'DAN

VECİZELER

 

v Bu zamanda “DİN” diye, “DİN” perdesi altında sizi dinden eden cereyanlar vardır.  Sakın aldanmayın!

 

v Bu zamanda çok kimseler, dine hizmet diye din ve  islamiyet’e en büyük zarar verdiği halde farkında değildirler.

 

v Bu zamanda İslamiyet’e hizmet; ferdiyetten çıkıp cem’iyete intikal etmiştir.

 

v Şu aziz vatanın taşları, toprakları, abideleri, kubbeleri, camileri, minareleri, mezar taşları, türbeleri; Kur'an'ın tebliğ ettiği zemzeme-i Tevhidi (tevhid nağmelerini) haykırıyorlar.

 

v İnsan; musibetlerle süzülür, tasaffu eder, kemal bulur.

 

v Gazada Rıza-ı İlahiden başka gaye güdenler; gazi değil katil, şehit değil maktuldür… 

 

v Muhabbet ve nefretin makamı kalptir. Men' ve

müdahale kanunu ona tesir etmez…
 

v Hakiki ubudiyet şükürdür, şükür ubudiyettir…

 

v Dalaletin dalalet olarak zuhuru tehlike değildir. Asıl tehlike dalaletin Hak libasına bürünerek karşımıza çıkmasıdır…

 

v Hattı itidali daima muhafaza eden mutedil olur, mutedil olan selameti bulur…  

 

v İnanan, iman eden kimse dönmez… 

 

v Azim; ne büyük bir vasıftır. Eğer o azim bir kalbe girerse o insan ölmez…

  

v Dualar ve niyazlar;Cenabı Hakkın Rahmetini ve affını celbe, Azabı İlahi ve Gadabı ilahinin ref'ine vesiledir…  

 

v Tefrika kurdunu içinize düşürmeyiniz ki, bünyenizi yemesin…İçine ihtilaf düşmüş cemiyetler; ufacık bir sadme ile mahv ve inkıraza maruz kalabilirler…  

 

vNefsi ve enaniyeti yok etmedikçe ihlas kazanılmaz… 

 

v Ümidin katili ye’s-dir.  Öyle ise ye’sin kafasını  koparmalı… 

 

v Kur’ana tazim; onun emirlerini yerine getirmektir.

 

v Kişi kendini iyi bildikçe felakettedir. Kişi noksanını anladıkça kemale erer… 

 

v Amel imanın a'lemidir…

 

v Başkalarının bozuk efkarının arkasından gitmek değil,gaye-i maksat yaptığınız Kur’an, iman ve islami efkarın arkasından yürümek ve yürütmek şiarınız olsun…

 

v İman iki nısıftır; Yarısı sabır, bir  yarısı şükürdür…

 

v Vazifem dine çalışmak, emelim Rıza-ı İlahi… 

 

v Dinin şe'ni; tesanüttür, incizaptır, imtizaçtır… 

 

v En büyük musibet; günahta (masiyette) ısrardır. 

 

v Evet musibetler; doğacak hayırların müjdecisidir. Sureti nahoş fakat sireti hoştur…

  

v Güzel baharlar, cennet misal yeşillikler; kar'lardan, fırtınalardan, bora’lardan sonra gelir...  

 

v Hak tanımayan ve hakkı kuvvette bilen zalime karşı hakkın lisanı kuvvettir… 

 

v Kurtların canavarların istila ettiği bir sahrada koyun olunmaz, aslan olmak gerek…  

 

v Zorbalığa ve zalim yumruğa karşı uysallık ve miskinane tevekkül zillettir, felakettir…

 

v İtirafı kusur kişinin mesuliyeti maddiye ve manevisini nez’ etmez…

  

v Efkarın tenevvüü,hedef ve gayenin taaddüdü ihtilafa sebep oluyor… 

 

v Her şeyin bir sonu bir hududu var. Dine hizmetin sonu ve hududu yoktur… 

 

v Ey muarız! İslamiyet benim ruhum, İslamiyet için doğdum, İslamiyet için yaşıyorum… 

 

v Kainatta hiçbir mevcut kendine malik ve hakim  değildir. Şu  halde bütün kainat ve mevcudatı idare eden bir halıkı, bir maliki var. Ey insanı gafil onu ara bul, selamete çık.  

 

v Kur’an ahkamını kendi efkarınıza değil, efkarınızı Kur’anın ahkamına uydurun…  

 

v Başlangıçta her şey küçük olarak meydana çıkar: yavaş yavaş büyür. Musibet ise büyük olarak başlar yavaş yavaş küçülür…  

 

v Her şey çoğalınca kıymeti azalır. İlim edep ise çoğaldıkça kıymeti artar. 

 

v Bir  millet  bütün müessesat ve efradıyla bir vücut hükmündedir. Adliye müessesesi sağlam kaldıkça o vücut sağdır. Başka müesseseler mariz kalsa da o vücudun sıhhatine halel gelmez…

 

v Adli müessesesi mariz olan millet yıkılmaya namzet olur… 

 

v Devrilen cemiyetler, evvela mahkeme salonlarında yıkılır. 

 

v ( EL ADL ESASÜLMÜLK ) ‘Adalet mülkün esası, temelidir. Sırrını anla… 

 

v Bir milletin tamamı mülkiyet ve hakimiyeti, orduların süngülerin şaşaalı zaferlerinden evvel mahkeme salonlarında tahkim edilir…

 

v Hakkı izhar,insaniyetin en büyük şiarıdır. İnsanlık kemalini Hakka hizmette bulur. Hususen islamiyetin ehli imana telkin ettiği en halis vazife, en mübeccel düstur: hakka, sadakatle hadimiyyet mefkuresidir…

 

v Hakiki bir Müslüman; beni öldürünüz, fakat hakkı izhar etmeme mani olmayınız düsturunu hayatının en ulvi umdesi, insanlığın en mukaddes prensibi telakki eder… 

 

v Uhuvvet; uzuvların rabıtası, ecsadın tekarrubu değil, ruh, kalb ve efkarın ittihadıdır…

 

v    Terki vazife, ademe yol açar… 

 

v Aranızda ihtilaf çıkarmayın, zira sizden evvelkiler aralarında ihtilaf çıkardıklarından helak oldular… 

 

v Yalan, hilkati aleme münafidir…

 

v Dine hizmetinizde geri dönmeyin, çünkü zımni bir inkar var… 

 

v En güzel amel, niyettir… 

 

v Su-i zandan kaçınınız… su-i zan tecessüse, tecessüs de gıybete yol açar…

 

v Ubudiyetin esası duadır… 

  

v Mümin putperest olmaz, fakat dünyaperest olur. Dikkat etmeli…

·                                                                                                                             

Ekleyen: AHMET22 Kasım 2008 Cumartesi &12:39

SÖZLERİ BU KADAR VECİZ OLAN BİR ZATIN, SOHBETLERİ KİMBİLİR NE KADAR GÜZEL OLUR.

NE MUTLU O İNSANLARA Kİ ! KUR'AN HİZMETKARI OLAN BU ZATIN, HAL-İ HAYATINDA SOHBETLERİYLE ŞEREFYAB OLMUŞLAR.

·                                

·                                

·                                

·                                

·                                                                                                                                                         


Etiketler: VECİZELER,  

***